Copyright

Billeder fra denne side må KUN bruges iflg. aftale med Michael Larsen. Billeder må ALDRIG tages fra siden og anvendes på sociale medier, websites og lignende. Billeder allerede anvendt på sociale medier, må kun deles og dermed må ikke downloades og uploades igen.

Overtrædelse af dette medfører et erstatningskrav fra 15.000 kr. pr. billede og med krav om øjeblikkelig fjernelse.

Man må naturligvis gerne dele eller linke et blogindlæg.

Copyright & ophavsret

Alle billeder er omfattet af loven om ophavsret. Ophavsretten tilhører altid Michael Larsen, der har alle rettigheder over de producerede billeder.

Det betyder at ingen andre har lov til at bruge et billede, uden skriftlig tilladelse.

Hvis du ønsker at bruge et billede, f.eks. til hjemmeside, marketing, artikel m.m. skal du købe en brugsret til det pågældende billede og til den pågældende brug. Kontakt mig, så vi kan aftale nærmere om brugsret og pris. Prisen på en brugsret afhænger af billede og formål. Du er altid velkommen til uforpligtende at ringe og høre nærmere 🙂

Brugsretten til et billede og et bestemt formål kan købes og til det aftalte formål må du kopiere, scanne, forstørre/formindske så meget du vil.

Du kan læse et Udsnit af loven om Ophavsret nederst her på siden 🙂

Copyrights and User License

All photographs are covered by copyright. And copyright always belongs the photographer who has all rights to the images he / she takes.

This means that no one else is allowed to use an image without permission to do so.

If you wish to use an image, please contact me, so we can arrange user license and price for the current photo.

The cost of a user license depends on the image and the purpose. You are always welcome without obligation to call for further information. 🙂

Pleace also notice, that buying a user license means that the picture may be used for the purpose it was purchased and only for that specific purpose. You can not freely use the image for other purposes without a new permission.

Best regards 🙂

Udsnit af Loven om Ophavsret

Retsinformation: Loven om Ophavsret

§ 3. Ophavsmanden har krav på at blive navngivet i overensstemmelse med, hvad god skik kræver, såvel på eksemplarer af værket som når dette gøres tilgængeligt for almenheden.

Stk. 2. Værket må ikke ændres eller gøres tilgængeligt for almenheden på en måde eller i en sammenhæng, der er krænkende for ophavsmandens litterære eller kunstneriske anseelse eller egenart.

Stk. 3. Sin ret efter denne paragraf kan ophavsmanden ikke frafalde, medmindre det gælder en efter art og omfang afgrænset brug af værket.

§ 53. Ophavsmanden kan med de begrænsninger, der følger af §§ 3 og 38, helt eller delvis overdrage sine rettigheder efter denne lov.

Stk. 2. Overdragelse af eksemplarer indbefatter ikke overdragelse af ophavsretten.

Stk. 3. Har ophavsmanden overdraget en ret til at udnytte værket på en bestemt måde eller ved bestemte midler, giver overdragelsen ikke erhververen ret til at udnytte værket på andre måder eller ved andre midler.

Stk. 4. Bestemmelserne i §§ 54 -59 om overdragelse af ophavsret kan fraviges ved aftale mellem parterne, medmindre andet er fastsat i de enkelte bestemmelser.