Search Results for:

  • Projekter

    Krisetid midt i en juletid, mon vi klarer den?

    Det er sørgeligt, men sandt. Der var krisetid for ikke så længe siden og det startede med tilblivelsen af seneste billede. Det endte med at tage meget længere tid, end jeg før regnede med. Men det er nu engang de små bump på vejen man møder, men det er noget at lære hver ga[...]