Eksponeringstrekanten: Blænde – Få de slørede baggrunde

I denne artiklen vil du blive introduceret til et de mere tekniske aspekter i fotografering, nemlig blænden. Du vil ved ende vide hvad blænde er, hvordan det fungerer og hvad det betyder for dine billeder.

Hvad er blænde?

Blænden er et af de vigtigste værktøjer, du finder i dit kamera. Med blænden styrer du hvor meget og hvordan lyset kommer ind gennem objektivet. Hvis du vil opnå at tage de rigtig gode billeder, skal du have kontrol over blænden.

En blænde er en åbning i et optisk instrument der regulerer mængden af lys der slippes ind. Man kan dermed mindske mængden af lys ved at mindske åbningens størrelse.

Blændeværdien

Blændeværdien opgives i “blændetal”. En standard-blænderække på et kameraobjektiv kunne være: 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16 og 22. Springene i blændetallene repræsenterer en halvering/fordobling af lysmængden pr. trin (kaldet f stop). Et større tal giver en mindre mængde af lys og derfor har man den pudsige terminologi at man blænder op når man vælger et mindre blændetal.
Selve tallet springer teoretisk set med en faktor for hvert trin og det hænger sammen med at blændetallet beskriver åbningens diameter mens det tilsvarende lysindfald hænger sammen med åbningens areal.

Blændetallet udregnes som objektivets brændvidde divideret med blændeåbningens effektive diameter. F.eks. hvis brændvidden er 50mm, og blændeåbningens diameter er 12,5 mm, så er blændetallet 4 (50mm/12,5mm).

Ud over at regulere mængden af indfaldende lys har blændeåbningen indflydelse på skarphedsdybden. Jo mindre blændeåbning, des større skarphedsdybde .
For teleskoper bruges et analog begreb for “blænde” eller lysfølsomhed, nemlig åbningsforhold som angives på samme måde f.eks. f/10 og er defineret på samme måde.

Brug blænden

Alle fotografer og kameraproducenter er enige om, at blænden er et vigtigt værktøj. Uanset hvilket DSLR kamera du benytter, vil blænden derfor være nemt tilgængelig og ukompliceret at kontrollere.

Nu har du læst om blænde, og hvis du ikke tidligere har læst om lukkertiden, vil den være det næste logiske skridt. ISO og lysfølsomhed er også en af nøglekomponenterne i eksponeringstrekanten.

Rigtig god fornøjelse. Du kan selvfølgelig læse meget mere om fotografering her.