Timepris for selvstændige, fotografer, designere og andre

Du er startet eller vil gerne starte som selvstændig, og har fundet ud af at det du laver kan gøres op i timer. Og nu spørger du sikkert, hvilken timepris skal jeg tage, hvor meget kan jeg tillade mig?

Mange har svært ved regne timeprisen ud – altså at finde ud af hvad de skal tage i timen for deres arbejde.

Det er typisk ikke fordi, at man ikke ved hvad man vil tage i timen. Det er nærmere, at der mangler viden om hvad der skal tjenes for, at hverdagen løber rundt.

Du har det sikkert på samme måde og derfor får du i denne artikel et forslag på udregning af timeløn så du nemmere kan regne din timeløn ud og samtidig kan retfærdiggøre den over for dig selv og dine kunder.

Hvad skal min månedsløn være?

Ligesom mange andre er du sikkert vant til at få en fast månedsløn, det kunne være 25.000,- så for at gøre det nemt for alle bruger vi det som udgangspunkt i kommende eksemplerne.

Af den løn, der står på lønsedlen betales der også skat. Den del bliver allerede regnet med og du skal ikke lægge budget for den. Der er dog stadig sociale omkostninger, såsom forsikringer, ferie, pension o.lign. Bredt anvendt, regnes der 50-60% oven i for at dække disse udgifter.

Principielt – hvis nu du skal leve af det, du nu laver, hver dag og vil have 25.000,- i månedsløn udbetalt før skat, så er et forsimplet regnestykke sådan her:

Udregn min timepris

Ønsket løn = 25.000,- 

Vi lægger 50% oven i og ganger 1,5 for at dække sociale omkostninger.

Det er en god idé at dække sig lidt ind for noget af næste måned, da det jo ikke er sikkert der er arbejde. Plus der kommer helligdage og ferie. Det kunne være yderligere 50% man dækker sig ind med, men du bestemmer selv.

Reel løn = 25.000,- x 1,5 (ferie mv.) x 1,5 (dårlige tider) = 56.250,-

Hvis du nu kunne fakturere et fuldt antal timer hver måned, så ville du skulle skrive regninger for 160,33 timer.

Timepris = 56.250 / 160,33 ≈ 351,-

Det er sjældent sandsynligt og derfor kan du med fornuft justere ned til 120 fakturerbare timer. Blot for at give et reelt billede, kan det også være, at du har blot 80 fakturerbare timer.

Timepris = 56.250 / 120 ≈ 469,-

Så har du måske materiale og kørsel. Det skal lægges oven i, eller skrives som separate linjer på fakturaen.

Og faktisk er det også en god idé at regne med at selve virksomheden tjener lidt til bundlinjen … du kan også kalde det opsparing til nyt udstyr.

50,- oven i er nok et absolut minimum, så timeprisen bliver.

Timepris = 469,- + 50,- = 519,-

Måske skal du betale en revisor og måske en bogholder. Her er 50,- også et absolut minimum.

Timepris = 569,- + 50,- = 569,-

Når måneden er omme skulle du så gerne have faktureret 120 timer til en total sum af 68.280,- (eks. moms)

Om du arbejder på hobbyniveau fortæller blot til dig selv, at det du laver gør du ikke fuldtid. Det betyder ikke, at du ikke skal have den samme betaling pr. time som andre.

Og når du så kigger på denne timepris, giver det jo også mening hvorfor andre skal have lignende timepris.

Resten er justering ift. konkurrence. Hvis du kan klare bogholderiet selv eller finder noget der billigt, er der jo basis for at justere din timepris.

Timepris er irrelevant, men den er god at kende

Det handler om årsindtægt eller som minimum indtægt pr. måned. Og her skal man spørge sig selv, hvad vil man gerne tjene, hvis man arbejdede fuld tid.

For dig er 25.000 måske ikke nok og du vil i stedet gerne tjene 100.000. Og måske vil du ikke arbejde 120 timer, men vil kun arbejde 60 timer om måneden.

De ændrede forhold vil så ændre din timepris.

Giv aldrig timepriser til kunderne

Du bør aldrig give timepriser til dine kunder. Selv om det er en form for sikkerhed for dig, og giver dig indtjening for al den tid du bruger, så kan det ende ud forskellige scenarier:

  • Fordi giver du en timepris, kan du risikere at sælge et super godt produkt til en al for lav pris.
  • Du kan sælge et produkt, som har tager al for lang tid at producere, der aldrig bliver rigtig godt, til en al for høj pris.
  • Du kan ende i endeløse diskussioner med kunderne fordi budgettet er overskredet.

Din timepris bruger du internt til at udregne den pris kunden skal have for opgaven.

Hvis en opgave tager 10 timer, regner du den samlede pris, og oplyser denne til kunden. Så ved kunden hele tiden hvad opgaven koster og budgettet ikke overskrides.

Skulle projektet ende med at skride i tidsforbrug eller omfang, vil det være din opgave nævne dette – helst inden det sker. Sammen kan I så finde frem til passende løsning.